1 Juli. 1 KRONIEK OVER 1951 274 2 2 2-4 Juli. 3 Juli. 3-5 Juli. 5 Juli. 6 6 5 5 Bevestiging van Ds. P. H. de Kleer, zesde predikant van de Geref. Kerk te Scheve- ningen. Overleden J. Innemee, directeur van de begrafenisonderneming N.V. Innemee en Zoon. Onthulling van een reliefsteen in de Mon- tessori-kleuterschool aan de Spinstraat, ter herdenking van het 30-jarig bestaan. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de Europese octrooi-deskundigen, die op verzoek van de Europese Assemblee spre ken over unificatie van wetgeving bij het verlenen van octrooien. Congres van het Comité international des Echanges. Heropening na restauratie en uitbreiding van het Openbaar Badhuis te Rijswijk. Plenaire zitting van het Comité interna tional des échanges. Buitengewone vergadering van de Ge meenteraad in verband met de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Ge meentewet. Restauratie van het Asta-theater voltooid. Défilé, georganiseerd door de P. v. d. A. ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Dr. W. Drees, langs de woning van de minister-president aan de Beeklaan. Intocht van pastoor P. N. Borsboom in de Hemelvaartsparochie te Voorburg. Afscheid van Dr. J. Teixeira de Mattos sinds 1910 leraar wiskunde aan het gym nasium Haganum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 298