6 Juli. 6-10 Juli. 7 Juli. 7 7 7 7 7 7 KRONIEK OVER 1951 275 van 8 8 van Jhr. Ir. O. C. A. van van Gijs Fieret, 25 jaar bad- het luxebad te Scheveningen. Henri Nolles, in de Kur- het tuinfeest op Zorgvliet het bouwfonds van de En- Overleden Ir. A. H. L. de Bel. directeur- generaal van de N.V. Nieuwe Nederland- sche Maatschappij tot vervaardigen van spiegelglas enz. enz. Bezoek van de burgemeester en mevrouw Schokking aan Parijs ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan. Vlootrevue voor Scheveningen als einde van de oefening „Factotum”, mijnenvegen in West-Europees verband. Opening van ten bate van gelse Kerk. Openstelling van de door de gemeente Voorburg 2 jaar geleden aangekochte buitenplaats Sonnenburgh, als wandel park. Huldiging knecht van Huldiging van zaal, waar hij 25 jaar lang de Kinder- matinée’s heeft verzorgd. 70ste verjaardag Lidth de Jeude. Afscheid van D. Y. Schochet, opperrabijn bij het Ned. Israëlietisch Kerkgenootschap wegens vertrek naar Canada in de synagoge aan de Wagenstraat. Aanvang van de viering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de St. Vin- centiusvereniging in de parochie van de H. Familie. Overleden A. M. Luyt, kunstschilder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 299