8 Juli. KRONIEK OVER 1951 276 9 9 9 10 11 Aartsen opent het 11 12 13 13 Plaatsing van een gedenksteen ter herin nering aan de stichter pastoor Duymel en aanbieding van een bronzen hek voor de bidkapel naast het hoofdaltaar ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van de parochie van het Allerheiligst Sacrament. Sluiting van het in Amsterdam gehouden Congres van Kunstcritici in de Ridderzaal. 25-jarig bestaan van de firma C. Offers, Woninginrichting. Installatie van de nieuwe burgemeester van Rijswijk J. L. C. v. d. Heyden. Eerste steenlegging voor het nieuwe ge- gebouw van het Huygens-lyceum aan de Carel Vosmaerstraat te Voorburg door mevr. Mr. J. A. Prinsende Jong. 25-jarig jubileum van J. van Berkel als hoofd van de Katholieke Mulo-school aan de Hortensiastraat. Wethouder Mr. J. van winkelcentrum in de Jan Luykenlaan, het eerste in plan Moerwijk III. 70ste verjaardag van Marie Kronenberg, bij welke gelegenheid zij eredoctor der Amsterdamsche universiteit is geworden. Opening van het wijkgebouw van „Het Groene Kruis” aan de Rhijnvis Feithlaan in Moerwijk. In hetzelfde gebouw werd een afdeling van de Algemene Haagse Polikliniek in gebruik gesteld. Gedenkplaat onthuld in de school voor winkelpersoneel aan de De Gheynstraat in verband met het 20-jarig bestaan. Op de plaat staan vermeld de namen van de oud-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 300