k KRONIEK OVER 1951 277 13 Juli. 13 13 14 14 14 het Holland Festival 14 14 15 om het leven Hendrika van leerlingen, door de Duitsers gebracht: F. H. M. Lens en Creveld. Overdracht door de voorzitter van de Schoolcommissie voor Veilig Verkeer in aanwezigheid van de burgemeester van verkeersthermometers aan de wethouder van onderwijs, die ze weder onder de hoede van de commissaris van politie, P. Paul, stelde. Nieuwe geluidsinstallatie in het Zuider- park, voorlopig nog enig in Nederland. 50-jarig bestaan van de expositiezalen van Pulchri Studio, indertijd door de architect Paul Durieu aangebouwd. De Sportvereniging Duindorp opent haar terrein aan de GoudenregenstraatSport- laan. Opening van „Wonderland”, tentoonstel ling met opvoedkundige tendenzen voor de jeugd, de onderwijsvernieuwing door het „zelf-doen”. Slotconcert van 1951. Huwelijksvoltrekking van Miss Helen Chapin, dochter van de Amerikaanse am bassadeur en Mr. Ronald Metz. Afscheid van Dr. H. Smit als directeur van het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Overleden Mr. A. Fentener van Vlis- singen, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 301