KRONIEK OVER 1951 278 16 Juli. 16 16 17 17 18 18 19 21 het verhuis- en tran- J. Spaans, 17-20 Juli. 17 Juli. van Ir. C. J. Rondberg, de Vredesteinfabriek te Eerste Internationaal concours van Blaas- instrumentmakers in het Gemeentemuseum geopend. 45 inzendingen uit elf landen. Benoemd tot pastoor van de kerk van de H. Teresia van Avila aan het Westeinde pater Dr. P. Heymeyer. Afscheid na 28-jarige dienstperiode van Dr. G. Quast als leraar in de Geschie denis, Aardrijkskunde en Nederlands, aan het Grotius-lyceum. Internationale Kaasconferentie. 50-jarig bestaan van de Scheveningse brandstoffenhandel ESBEHA” aan de Doornstraat. 25-jarig bestaan van sportbedrijf der Gebr. C. en Westduinweg. 25-jarig jubileum directeur van Loosduinen. 25-jarig bestaan van de scholen van de parochie van St. Jeroen. H.M. de Koningin ontvangst ten paleize Lange Voorhout Dr. D. B. Bosman als buitengewoon en gevolmachtigd ambassa deur van de Unie van Zuid-Afrika. Dr. Bosman had voor kort de rang van gezant. Amerikaanse Minister van Landbouw, Charles F. Brannam brengt kort bezoek aan Den Haag. Jubileum van H. J. Planken, die 50 jaar werkzaam is als winkelbediende bij N.V. Kantoorboekhandel de Koning.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 302