-m 25 26 26 26 27 30 1 KRONIEK OVER 1951 22 Juli. 23 26 30 31 Doesburgh, Justitie te Dr. P. Heijmeijer S.J. geïnstalleerd als pastoor van de R.K. Kerk in het West- einde. Overleden Jeanne KloosReyneke van Stuwe, letterkundige, weduwe van Willem Kloos. Overleden Mr. J. de Vries van van 1913 tot 1928 Officier van 's-Gravenhage. Heropening van café-restaurant „De Her tenkamp” aan de Bezuidenhoutseweg. Historische postkoetsen met vier paarden bespannen gaan door de stad rijden ten behoeve van het vreemdelingenverkeer. 70ste verjaardag van Dr. E. J. Haslinghuis, oud-onder-directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 70ste verjaardag van de architect A. J. Kropholler te Wassenaar. Opening van het driedaags vliegfestijn op Ypenburg, de derde „Ilsy”. Begin van de feestweek „Den Haag- Bloemenzee”. 70-jarig bestaan van de Westlandse Stoomtramweg-Maatschappij. Afscheid van de heer J. Beek als direc teur van het Zuiderparkbad wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. 1 Augustus. Opening van het nieuwe Secretariaatsge- bouw van de Kon. Ned. Voetbal Bond aan de Verlengde Tolweg. Benoemd tot hoofddirecteur der Posterijen Ir. A. J. Ehnle.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 303