KRONIEK OVER 1951 280 1 1 2 3 5 8 9 11 3 3 1 Augustus. De chef van de verkeerspolitie P. P. Paul wordt chef van de Administratieve politie. Mr. F. E. Hopman, chef van het Kabinet van de Hoofdcommissaris wordt chef van de Verkeerspolitie. De Heer C. L. Mackay vijftig jaren in dienst bij de Gemeente-reiniging. Overleden Ir. F. C. J. van den Steen van Ommeren, oud-onderdirecteur der Ge meentewerken. Receptie ter gelegenheid van het feit, dat 75 jaar geleden het praedicaat „Konink lijke” aan de Militaire Kapel werd ver leend. Opgericht de Kunstenaarsgroep „Verve”. Uitvaart van L. Mouchonnier, directeur van het Nederlands filiaal der Renault- fabrieken. Overval van de politie in de speelgelegen- heid het Scheveningse Casino, clublokaal van „Aristo”. Het grootste gedeelte der aanwezigen werd gearresteerd. Overleden Mr. W. Lunsingh Tonckens, oud-vice-president van het Gerechtshof. Overdracht van de eerste door de „Ha- woma” gebouwde gemeentewoningen in de Schoonheetenstraat in Moerwijk II aan de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Vertrek van de Kon. Mil. Kapel naar Genève voor het geven van een drietal concerten aldaar. Opening van de Internationale Kunstweek, voor de zevende maal in Nederland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 304