KRONIEK OVER 1951 281 11 Augustus. Afscheid 14 15 15 15 17 17 20 20 21 van G. L. Engels als directeur van het Observatiehuis voor jongens, de Mr. A. Bosch-school, waaraan hij 32 jaar was verbonden. Afscheid van P. S. van 't Haaff, inspec- teur-generaal van de scheepvaart. Hoogmis ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van de oud-deken van Den Haag, Mgr. J. M. van der Tuyn, in de dekenale kerk aan de Parkstraat. De blokbanden van de Haagse taxi's zul len binnenkort door een ooievaar op de portieren of aan de voorzijde van de auto worden vervangen. W. Groen benoemd tot notaris, ter voor ziening in de vacature G. J. van Gendt. Gerestaureerde kapel van O.L. Vrouw Ter Nood in gebruik genomen. Benoemd tot rechter in de arrondisse mentsrechtbank Mr. J. A. Polak, advocaat en procureur. Bezoek aan het Raadhuis en gemeentelijke instellingen door een gezelschap Deense journalisten. Opening van de fancy-fair ten bate van de T.B.C.-bestrijding in de Loge van Vrij metselaren, ingericht door de 12-jarige Donald Blijleve, die zich met zijn vriendjes verenigd heeft in de „Jeugdbeweging tot bestrijding van de tuberculose”. Voor 50 jaren werd het Oude Mannen-, Vrouwen- en Weeshuis aan de Duinstraat te Scheveningen in gebruik genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 305