KRONIEK OVER 1951 282 29 29 29 31 31 1 Sept. 1 1 MO 2 26 Augustus. Overleden Thomas Kneifer, oud-bassist van het Residentie-orkest. Ir. A. G. van Waveren treedt af als directeur van de Haagse Overdekte Kunstijsbaan (H.O.K.IJ), Mej. F. A. van Honstede is zijn opvolgster. Overleden Prof. Dr. Ir. Kraus, oud- minister van Waterstaat. Overleden Piet Zwager, toonkunstenaar en dirigent van verscheidene koren. 70e verjaardag van de heer J. J. limans, die tevens herdenkt, dat hij op 26 Juni vijftig jaren werkzaam was op het notaris kantoor van PestelArriëns. Afscheid van de heer R. de Raat, referen daris bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. In gebruik genomen de moderne Paaskerk van de Nederlands Hervormde Gemeente in de Harmelenstraat. 50-jarig bestaan van de Haagse School vereniging. De heer Meihuizen legt zijn directeurs- taak van het Gebouw v. Kunsten en Wetenschappen neer. M. L. Deinum volgt hem op. Vierde Europese Baha’i Conferentie te Scheveningen. Inwijding van de Mirtekerk van de Gere formeerde Kerk van ’s-Gravenhage-West aan de Vierheemskinderenstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 306