5 KRONIEK OVER 1951 283 2 Sept. 2-8 2-8 en 4 4 4 5 5 ver- de van het Grotius- Herdenkingsdienst in de Nieuwe Bad- kapel ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ned. Herv. Zondags- school-vereniging Maranatha in Wijk C van de Hervormde Gemeente op Scheve- ningen. In de week van 28 September zijn de beide nieuwe bruggen, in het verlengde van de Haringkade ter hoogte van de vroegere ,,72 trapjes” opengesteld. Verkeersweek, met verkeers-optocht feestavond tot slot. Aanvang der werkzaamheden tot het wijderen van de ijzeren torenspits van St. Jacobskerk. Slotconcert van het Internationaal Con cours van blaasinstrumenten. Opening van de vijfde Katholieke sociëteit voor ouden van dagen in het zaaltje Bon man, hoek Ferrantweg en Hildebrand- straat. Besloten is de zetel van het Europees verbond van piano-instrumentenbouwers en technici, opgericht op de te Dusseldorf gehouden muziekinstrumentenbeurs in Den Haag te vestigen. De Zuiderpark-afdeling lyceum heeft na een tweejarig bestaan als dochterschool zelfstandigheid gekregen onder de naam van Zuiderpark-H.B.S. Demonstratie op het Plein door een groep Bretonse volksdansers, leden van „La Compagnie Breis”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 307