5 Sept. 5 5 6 9 284 KRONIEK OVER 1951 6 de schilderes Marie 6 8 10 11 11 Een veertigtal nieuwe leerlingen van de tuinbouwschool voor meisjes „Huis te Lande” te Rijswijk, moesten als ontgroe- ningstaak een bloemenmozaïek op het Buitenhof leggen. Dr. J. Vollebregt, rector van het gymna sium Haganum ving 25 jaar geleden zijn loopbaan van leraar in de oude talen aan dit gymnasium aan. Overleden te Ede (Gld.) de oud-Hage- naar Riënts Balt, ontwerper van het zijn naam dragende stenografie-stelsel. De Classis 's-Gravenhage in twee nieuw gevormde classes gesplitst. Opening van het vijfde congres van het internationale bureau voor autohandel en garagebedrijven I.O.M.T.R. in het Kur- haus te Scheveningen. 80ste verjaardag van Vlielander Hein. Bezoek van het Belfast Citadel Muziek korps met mars door de stad. 25-jarig bestaan van de St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Benoemd tot Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs in het bijzonder belast met de lichamelijke opvoeding vacature W. Boer K. Rijsdorp. Bezoek van de „Harmonie tourangelle des chemins de fer francais” uit Tours. 50-jarig jubileum van H. A. Minderman, thans algemeen procuratiehouder van Ruys’ Handelsvereniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 308