285 11 Sept. 11 13 13 13 14 14 14 15 KRONIEK OVER 1951 Herdenking van de 40-jarige werkzaam heid van Exalto als chirurg aan het Rode Kruis Ziekenhuis verbonden. Afscheid van A. den Duik als hoofd van de school voor slechthorenden en spraak- gebrekkigen en als directeur van de Avondnijverheidschool. Uitreiking van onderscheidingen oor- logsherinneringskruis en ereteken voor oorlog en vrede aan 400 Haagse oud-militairen, door de burgemeester. Ambonezen demonstreren voor Paleis en Dierentuin. Daarna een demonstratietocht door de stad. Overleden Jhr. Mr, Roelof van Lennep, directeur van verschillende handelsven- nootschappen. Opening van het Wijkcentrum De Kieviet teWassenaar, gelegen aan de v. d. Ouder- meulenlaan. Jazz op straat, een z.g. straatparade ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen van de Haagse Jazz Club. Overleden Ir. M. G. Verhey, oud-direc- teur van de N.V. Lak- en Verffabriek Premier te Loosduinen. Uitreiking voor de eerste maal van de Academieprijs, toegekend door de leer lingen van de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten aan zes van de zeven bekroonde kunstenaars: Paul Steenbergen, Georgette Hagedoorn, Nelly Wagenaar, Cor Ruys, Fie Carelsen, Jaap Stotijn. De zevende, Wim Kan, was verhinderd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 309