26 28 28 - 24 25 26 27 28 28 Bezoek aan Int. KRONIEK OVER 1951 287 20-22 Sept. 20-22 Sept. 21-23 Sept. over 24 Sept. de International het Slachthuis. J. H. Eyken, beken- kende cricket-sportfiguur. Opening van de nieuwe telefonische on derzeese kabelverbinding tussen Neder land en Denemarken in het hoofdgebouw van de P.T.T. aan de Kortenaerkade. Opening van de Oranje-school aan de Westduinweg 127, de 4de Hervormde school te Scheveningen. Opening van de 69ste Damesbeurs. Eerste vergadering van de Gemeenteraad van Rijswijk in de geheel gerestaureerde raadzaal. van het Haagse Gemeentebestuur dat van Luxemburg. werkbijeenkomst van de „Union In ternationale pour la Protection de la Nature”. FransNederlandse conferentie Volkskunde en Volkspsychologie. Benoemd tot adj-directeur van het G.E.B. Ir. H. Bakker. Overleden Dr. D. H. M. Bolsius, arts. Diner in Chateau Bleu als besluit van de achtste vergadering van Roadtransport Union. Ontvangst van Gemeentewege van de deelnemers aan het Congres van de Bond van Hogere Politieambtenaren in Neder land en aan het Congres van de Federa tion Internationale des Fonctionnaires Supérieurs de Police. 40-jarig bestaan van 80ste verjaardag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 311