KRONIEK OVER 1951 290 6 6 6 6 7 7 9 10-11 12 12 13 13 het kerkkoor de dekenale 4 October. Overleden Jhr. Mr. C. H. J. van Haeften, advocaat en procureur. Onthulling van het monument door Dirk Bus aan de Hofweg ter herden king der in de oorlog gesneuvelde Gre nadiers en Jagers. 22 Antwerpse journalisten in Den Haag te gast. Huldiging van Mevrouw Beatrix de Rijk, die 40 jaar geleden als eerste Nederlandse vrouw het vliegbrevet behaalde. Begrafenis van J. L. de Graaf, oud-direc- teur van de N.V. Kodak. 60-jarig jubileum als lid van „Cantemus Domino” van kerk aan de Parkstraat van Michel Stuber. Afscheidsdienst van Ds. A. K. Straatsma in de Grote Kerk. Opening van de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht. Bezoek van Lord Ogmore, de Engelse minister voor burger luchtvaart. Opening van de Bottlecap-bar van hotel Atlanta aan de Stationsweg. Gebrandschilderd raam aangeboden door het propaganda-comité afd. Den Haag „Door de Eeuwen Trouw" aan het Hoofd bestuur van deze stichting. Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Natuurhistorische Vereni ging. Afscheidsreceptie van Ds. A. K. Straats ma, die met emeritaat gaat, in de Bethle- hemkerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 314