15 17 17 17 18 KRONIEK OVER 1951 291 15 17 18 15 October. Opening van het nieuwe paviljoen van Gemeenteziekenhuizen aan de Stevin- straat. Bezoek van 5 Franse letterkundigen, die een week op uitnodiging van het Minis terie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen in Nederland vertoeven. Afscheid van W. C. J. Versteegh, onder directeur van de K.L.M. Ontvangst ten paleize Noordeinde door H.M. de Koningin van Sanchez Torres en Aarne Artur Kuorimaa ter overhandi ging van hun geloofsbrieven als buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister resp. van Mexico en Finland. H.M. de Koningin ontving in afscheids gehoor ten paleize Noordeinde Dr. D. B. Bosman, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Unie van Zuid- Afrika. Eervol ontslag verleend aan de heer Al- bronda, directeur der N.V. Nederlandse Instrumentenfabriek „Waldorp”. Tijde lijke opvolger Ir. W. van der Laan. Overleden de haardenfabrikant N. H. Jaarsma. Opening van een nieuwe kleuterschool in de Voorthuizenstraat in het Zuiderpark- kwartier. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de gedelegeerden van de Haagse Confe rentie voor Internationaal Privaatrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 315