27 28 28 28 30 30 30 30 30 30 KRONIEK OVER 1951 293 baron Rengers van meester-honorair en H.M. de Koningin. Benoeming van de leden van het ambte narengerecht voor Den Haag voor de tijd van zes jaren, te weten: Mr. A. C. W. J. Gispen, Mr. H. J. Morren, Mr. H. F. Helmstrijd, Mr. P. Kaag, Ir. F. E. D. Enschede, Mr. H. J. van Houte. Ontvangst op het Ministerie van Onder wijs van een 18-tal onderwijsinspecteurs uit Frankrijk, Engeland, België en Luxem burg. Eerste opvoering in het Gemeentemuseum door de nieuw gevormde toneelgroep ,,De Laboranten”. 25-jarig bestaan van het Brillenhuis. Afscheid van Dr. Ir. Taverne na een 42-jarige loopbaan als leraar in de schei kunde van de H.B.S. aan de Beeklaan. Overleden de tekenaar en etser Arend Hendriks. 27 October. 25-jarig bestaan van het emballeer-, ver huis- en expeditiebedrijf Eichhorn Jr. Huwelijksvoltrekking met de handschoen van Jkvr. van Breugel Douglas met F. Tudela Barreda, ambassadeur van Peru in Brazilië. De eerste woning in wijk Morgenstond is betrokken. Afscheid van Ds. W. Loopstra als predi kant van de Gereformeerde Gemeente. Overleden E. H. Juckema van Burmania, Warmenhuizen, groot- kamerheer in b.d. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 317