2 2 294 KRONIEK OVER 1951 31 October. 31 31 31 31 Wo- 1 Nov. 1 1 en Ontvangst op het Stadhuis van een depu tatie van 50 Duitse leden van de Bond van Europese Jongeren. Ontvangst in het Venduhuis der Notaris sen ter gelegenheid van het gereedkomen van de verbouwing en restauratie uitge voerd door architect Wegerif. 40-jarig jubileum van O. A. Isselmann, beheerder van het bijkantoor der P.T.T. aan de van Duvenvoordelaan te Voorburg. Muzikale hulde voor Mevrouw Gaillard- Jorissen naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van haar dansinstituut op 4 No vember a.s. Overleden S. P. van der Laan, oud-hoofd- inspecteur bij het Gem. Bouw- en ning Toezicht. De Hogere Krijgsschool, voor 1940 in de oude Kanongieterij en sinds 1946 in Huize Oud-Clingendaal gevestigd, is thans in de nieuwe Frederikskazerne ondergebracht. 60-jarig bestaan van de begraafplaats Nieuw Eykenduinen. Belast met de functie van directeur van de Rijksautomobielcentrale Ir. A. J. Mol- linger, hoofdingenieur der P.T.T. Opening van het Congres „Boek Jeugd”. Feestelijke avondvoorstelling van het Rembrandt Theater ter gelegenheid van de voltooide restauratie op het gebied van beeldprojectie en geluidsweergave.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 318