V 7 9 9 10 KRONIEK OVER 1951 295 3 Nov. 3 3 3 4 6 10 10 C. M. W. Krul, oud- de N.V. Kon. Banket-, chocoladefabrieken. Dr. P. J. Roscam Abbing een eenvormige wet en verkoop. van de school voor vol- monceau, Koningin. Begrafenis van directeur van bonbons- en Bevestiging van in de Oude Kerk te Scheveningen als Ned. Herv. predikant voor het Statenkwartier. 25-jarig bestaan van de Wassenaarse Hockey- en cricketclub ,,De Kievieten”. Eerste opvoering van het Haags buiten lands toneelgezelschap de „Anglo-Ame rican Amateur Theatre Group” in de Prado-Schouwburg te Scheveningen. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de deelnemers aan de conferentie voor het opstellen van geving voor koop 70-jarig bestaan wassenen. De ooievaar op de toren van de St. Ja- cobskerk wordt naar beneden gehaald. Opening van de Potgieterschool aan de Aart van der Leeuwkade te Voorburg. 25-jarig bestaan van de Haagse Schaak bond H.B.S. Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de toneel- en cabaretvereni- ging „Optimum Dare In Actis”. Afscheid van C. P. Damme als voorzitter van de Centrale Bond van Transportar beiders. Overleden C. A. A. A. E. Gravin Du- ere-hofdame van H.M. de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 319