KRONIEK OVER 1951 296 11 Nov. 11 12 12 12 Algemene Woning- 13 13 14 de boekhandel A. N. 15 16 16 18 20 het 25-jarig bestaan van het Allerheiligst Sacra- de Ned. Bond van van Dr. Ir. M. H. Dam- en oud-directeur-gene- de P.T.T. van Hasselt treedt af als directeur-generaal van de N.V. Bataaf- sche Petroleum Maatschappij. Zijn opvol ger is Ir. L. Schepers. Overleden te Utrecht Mr. J. H. van Maarseveen, minister van Binnenlandse Zaken. Herdenking van het 25-jarig bestaan van het Melkcontrêlebureau Den Haag. Herdenking van de parochie van ment. Overleden te Velp Prof. Mr. Kosters, oud-vice-president van de Hoge Raad. Bij de aanleg van de woonwijk Morgen stond in de Escamppolder sporen van oude bewoning tussen 600100 jaar v. Chr. gevonden. Te Scheveningen geveild een 1000 kg wegende potvis, gevangen door de Schev. 280. Mr. F. G. H. Schill benoemd tot griffier van de Arr. Rechtbank. 40-jarig bestaan van bouwvereniging. 40-jarig bestaan van Hotelhouders, afd. ’s-Gravenhage. 25-jarig bestaan van het Centrale Comité voor Beroepskeuze. 75-jarig bestaan van Govers N.V. 75ste verjaardag me, oud-minister raai van M. B. Th. W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 320