26 27 KRONIEK OVER 1951 297 22 Nov. 25 26 26 27 23 24 Aankoop van hotel ,,De Twee Steden” door de Hollandsche Bank Unie. Overleden J. H. A. Ebell, notaris. J. G. Meyer, directeur van hotel Witte- brug en voorzitter van Horecaf, benoemd tot vice-president van de International Hotel Association I.H.A. 40-jarig jubileum van J. M. Lutz als kerk zanger, lid van het zangcollege ,,Te Deum laudamus”, koor van de St. Jozefparochie aan de v. Limburg Stirumstraat. Toekenning door de Jan Campertstichting van de Constantijn Huygensprijs aan Willem Elsschot; van de Vijverbergprijs aan Josepha Mendels; van de Jan Cam- pertprijs 1950 voor poëzie of essay, posthuum aan Hans Lodeizen; van een essayprijs aan Hendrik de Vries, voor de eerste maal uitgereikt voor poëziebeschou wingen. Oprichting de landelijke van de Haagse Afdeling van bond van kleermakers- patroons „Sint Martinus”. Opgericht het Bezuidenhouts Mannen koor. Ingebruikneming door de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Phar- macie van haar nieuwe gebouw aan de Alexanderstraat 11 Kranslegging bij het monument voor de Grenadiers en Jagers aan de Hofweg door de voorzitter en secretaris van de Haagse Afdeling van de Bond van Ned. Militaire Oorlogsslachtoffers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 321