27 Nov. 27 28 28 28 28 28 29 29 30 30 KRONIEK OVER 1951 298 Overleden B. J. J. Geubels, lid der firma Geubels. Overleden H. K. Reeser, destijds een be kend juwelier en zilversmid, in het Noord- einde bij de Plaats. Toekenning van de Jacob Marisprijs voor beeldhouwkunst aan A. Termote; voor schilderkunst aan C. Westerik; van de eerste materiaalprijs voor beeldhouw kunst aan L. v. d. Brugge; de tweede aan Mevrouw J. G. Rabv. Riemsdijk. Een materiaalprijs voor schilders kregen K. Andrea en J. Nanninga. Eerste uitvoering van de onlangs opge richte Stichting voor Oude Nederlandse Muziek (V.O.N.E.M.). Tweede studiedag voor het Gevangenis wezen, gehouden in de Dierentuin. Overleden Jhr. H. P. van der Mieden van Opmeer, Luitenant-Kolonel der Infanterie b.d. Overleden Douairière G. A. van Bere- steynTromp, oud-presidente van de Kon. Ver. Oost en West. Opening van het clubhuis door de nieuwe afdeling van de C.J.M.V. in Morgenstond in gebruik genomen. Opening van het tweede nieuwe winkel centrum in de Bet je Wolff straat in Moer- wijk. Aankomst van Mr. Chantry, burgemeester van Los Angeles. Overleden de architect D. Oosthoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 322