6 6 7 9 9 KRONIEK OVER 1951 299 1 4 10 10 8 8 1 December. Het Hotel „De Twee Steden” als hotel gesloten. Benoeming van Feike Asma tot dirigent van het mannenkoor „De Verenigde Zangers”. Overleden notaris W. G. Pauwels, oud- voorzitter van de Vereniging van nota rissen te 's-Gravenhage. Benoeming van Prof. Dr. L. J. M. Beel tot minister van Binnenlandse Zaken. Aankomst van de Indonesische delegatie onder leiding van Prof. Supomo. Aangewezen als organist van de Laak- kerk Jan Guichard, organist van de Geref. Kerk te Rijswijk; hij volgt zijn leermeester Cris Boss op. Opgericht de biljartclub „De Residentie". Onthulling van een zerk op het graf van de dirigent Piet Zwager op de begraaf plaats „Nieuw Eykenduynen” en over dracht aan Mevrouw ZwagerDamme. Bevestiging en intrede van Ds. de Wat teville als tweede predikant bij de Waalse Gemeente. 50-jarig bestaan van de Zuigelingenkli niek van Dr. Plantenga. Brand in een logiesgebouw van de Alexan- derkazerne aan de Van Alkemadelaan. Viering van het 50-jarig bestaan van het eerste consultatiebureau voor Zuigelingen in Nederland aan de Regentesselaan, op gericht door Dr. B. T. Plantenga.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 323