12 12 12 13 13 14 14 14 14 300 KRONIEK OVER 1951 11 December. Zeldzame vis een braam op het Scheveningse strand aangespoeld. Sinds 1832 slechts 10 maal in de Noordzee waargenomen. Onthulling van een vlag door oud-bur- meester Mr. S. J. R. de Monchy, bestemd voor de Burgemeester de Monchyschool aan de Weesperstraat 89. Opening van de zevende Katholieke sociëteit voor ouden van dagen. Besluit tot oprichting van een districts- stichting tot rheumabestrijding Den Haag en omstreken. Een voorlopig bestuur ge- gevormd. Benoemd tot rechter in de Rechtbank Mr. H. J. H. Nauta. Afscheid van de voorzitter van het Borg- stellingsfonds voor Den Haag M. Krop- veld. Zijn opvolger is J. B. Reichhardt. Prins Bernhard vertoont in één der Gra felijke zalen films van zijn reis naar Zuid- Amerika. Laatste dag van de taxi's met blokbanden. De laatste worden vervangen door een transparant met het gemeentewapen op de voorruit en een geëmailleerde plaat met dat wapen aan de achterkant. Viering van het 25-jarig bestaan van de Handelsavondschool Vermeerstraat, die op 7 Sept. 1926 geopend werd. Beroepen als predikant met bijzondere opdracht bij de Ned. Hervormde Gemeente te ’s-Gravenh^ge Ds. J. A. Kwint.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 324