KRONIEK OVER 1952. 1 Januari 1 de H.T.M. als ge- 1 1 de Hoge Raad 1 2 2 2 4 4 de Hollandse Kur- van den Berg aan Opheffing van het St. Theresia-Kinder- huis, daar het pand aan de Helmersstraat moet worden ontruimd. Het werk zal voortgezet worden. 100-jarig bestaan van kenfabriek voorh. J. J. de Stille Veerkade 31. 25-jarig bestaan van mengd bedrijf. 25-jarig bestaan van de Trompgarage van de familie van Ruyven. Benoemd tot griffier van mr. H. van Oordt als opvolger van mr. A. B. Somer. Onthulling van een gedenkplaat voor dr. P. Elisabeth Brugsma in de Polikliniek aan de Bierkade. 50-jarig bestaan van de N.V. Lijdsman, in tapijten, meubelen, enz. aan de Grote Markt. Gevierd in Maart. 40-jarig jubileum van J. Kaal, administra teur van het Openbaar Slachthuis. Opening van het Haags inkoopbureau voor het Amerikaanse leger aan het Be- zuidenhout 75. Overleden te Olst mr. dr. A. van Door- ninck, oud-thesaurier-generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 327