45 Jan. W. E. K. KRONIEK OVER 1952 304 5 Januari 9 9 11 het 11 12 14 14 15 15 16 16 7 7 Het Vaderland. een anti-revolutionaire het ressort westelijk een Rode Kruis Vergadering van het bestuur van de In ternational Youth Hostel Federation. Receptie ter gelegenheid van de 70e ver jaardag van mr. W. C. Wendelaar. 70e verjaardag van J. Buziau. Overleden te Harderwijk mr. Furnée, oud-bankier. Aan de Appelstraat 167 is Polikliniek geopend. De heer H. A. F. Könings, administrateur der Gemeente-ziekenhuizen, 50 jaren in gemeente-dienst. Het besluit valt, dat het Internationaal Academisch Instituut in het Paleis aan Noordeinde gevestigd zal worden. Overleden J. de Graaff, gep. vice-admi- raal. 40-jarig jubileum als notaris van H. G. van Nouhuys. Opening van de afd. Afbetalings-financie- ring van de Gemeentelijke Credietbank. Overleden G. Polak Daniëls, oud-hoofd- redacteur van Oprichting van kiesvereniging voor van de Suezkade. S. Solleveld herdenkt, dat hij 50 jaren broodbakker is bij Lensvelt-Nicola. Opening van een bureau van de Nederl. Bond voor Moederschapszorg en Kinder- hygiëne aan de R. J. Schimmelpenninck- laan 20. 80e verjaardag van J. C. Wagner, gene raal-majoor b.d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 328