305 17 Januari 17 17 18 18 21 22 23 24 25 25 voor 26 26 KRONIEK OVER 1952 F. Beelaerts van de Raad G. Hanken, com- 75e verjaardag van de schilderes Netty BroedeletHenkes. 25-jarig jubileum van missaris van politie. 70e verjaardag van G. C. E. Köffler, oud- secretaris der Kanselarij der Nederlandse Orden. 75e verjaardag van Bets RanucciBeek man, toneelspeelster, vroeger verbonden aan het Hofstadtoneel. 70e verjaardag van G. H. 's Gravesande, letterkundige. 80e verjaardag van jhr. mr. van Blokland, vice-president van State. 40-jarig bestaan van de afd. ’s Graven- hage van de Algemene Ver. van Reserve- officieren. Overleden pater J. H. Wennink, geduren de 34 jaren kapelaan in de Westeinde- parochie. Concert door het Residentie-orkest aan geboden aan de burgerij. Opening van een tweede C.J.M.V. Club huis aan de Ruysdaelstraat 129. Opening van de Haagse cursus sportjeugdleiders. Opgericht is een Haagse Crematorium- vereniging met de bedoeling tot een crematorium in of nabij Den Haag te komen. Opgericht de Vereniging van Hoofden van Scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 329