KRONIEK OVER 1952 306 28 Januari 30 31 31 31 31 1 2 4 5 5 6 6 van Lidth de Waterstaat. Bert Steur bij de 75e verjaardag van ir. P. Bakker Schut, oud-directeur van de Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting. 80e verjaardag van J. P. J. Verberne, generaal-majoor b.d., oud-commandant van het regiment Grenadiers. 45-jarig jubileum van J. van Vliet als ar chivaris bij het Ministerie van Economi sche Zaken. Afscheid van de hoofdcommissaris G. W. Valken van het Haagse politiecorps. Afscheid van mevr. E. van den Bosch de Jongh als penningmeesteres van de Nederl. Jeugd Gemeenschap. 70e verjaardag van mr. J. B. H. van Schaik, oud-mjnister, lid van de Raad van State. 1 Februari. 140-jarig bestaan van de firma N. Kerve- zee, begrafenisonderneming. Overleden jhr. ir. O. C. A. Jeude, oud-minister van Vijftigjarig jubileum van firma W. en A. van Eek. 45-jarig jubileum van W. M. Metman als technisch-hoofdambtenaar bij de Duin waterleiding. Vestiging Parkstraat 106 van de Stichting „Bevordering Bescherming Bevolking.” Overleden te Laag-Keppel mevr F. S. van BalenKlaar, eertijds belangrijke figuur in de vrouwenbeweging. Dr. Edith Sampson, strijdster tegen ras sendiscriminatie, bezoekt Den Haag. 75e verjaardag van dr. J. J. Tesch, bioloog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 330