12 13 16 18 20 20 20 20 21 KRONIEK OVER 1952 307 het 9 9 10 10 11 het marktkoffiehuis en naailessen aan het 60-jarig bestaan van de van de Ned. Kath. Me- 9 Februari Viering van afd. Den Haag taalbewerkersbond. Viering van het 25-jarig bestaan van Haagsch Persbureau „Matla”. 80e verjaardag van dr. K. H. A. de Jong, schrijver van wetenschappelijke werken. 25-jarig bestaan van de bibliotheek van de St. Vincentiusvereniging aan de Rijs- wijkseweg. 70e verjaardag van jhr. mr. A. B. G. M. van Rijckevorsel, oud-commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Oprichting van de in Den Haag geves tigde Research-group for European mi gration problems. 50-jarig bestaan van van C. G. Roels. Huldiging van prof. mr. A. Anema ter ge legenheid van zijn 80e verjaardag. 25-jarig bestaan van het Haags Bureau voor Medische Sportkeuring. Overleden F. J. Kroesen, It.-generaal b.d., oud-legercommandant in Ned.-Indië. Oprichtingsvergadering van de Moerwijk- gemeenschap. Aanvang van kook- blinde huisvrouwen. Opening van Van der Heem’s Ontspan- ningsgebouw aan de Maanweg. 70-jarig bestaan van de boekhandel W. J. van Hoogstraten, Noordeinde 98. Opening van een wijklokaal aan de Ke- telstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 331