308 21 22 22 de 23 24 25 26 26 28 28 29 29 KRONIEK OVER 1952 van kolonel G. het Internationale voor Vrou- van Anne Hallema, kunst- van het Vre- 21 Februari Bezoek aan Den Haag Wilson, directeur van Padvindersbureau te Londen. 25-jarig jubileum van mr. A. Adama Zijl- stra, ged. lid van de Raad van Beheer van de N.V. Exploitatie Maatschappij Scheveningen. Opening van het nieuwe gebouw van de N.V. Auto-Palace aan de Binckhorstlaan. 75e verjaardag van mej. A. C. G. Goud schaal, schilderes van miniaturen. Viering van het 40-jarig bestaan van N.V. Enkes, Eerste Nederl. Kogellager- en Schroevenfabriek te Voorburg. 125-jarig bestaan van de maatschoenma- kerij van de firma Linneweever aan het Westeinde. 70e verjaardag historicus. Plaatsing van de eerste brievenbus vol gens het nieuwe model hoek Veenendaal- kade en Lopikstraat. 40-jarig jubileum van G. Joustra als tech nisch hoofdopzichter bij de Duinwater leiding. Benoemd tot bibliothecaris despaleis dr. B. Landheer. 50-jarig jubileum van de oud-gemeente- arts dr. M, Jacobs. Oprichting van een Federatie welijke Hulpverlening. Afscheid van de heer E. A. Kuipers als chef van de afd. Oudheidkunde en Natuur-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 332