1 1 5 5 KRONIEK OVER 1952 309 1 Maart. 1 1 3 4 4 4 5 van de het Dept, van Onder- Wetenschappen. wijkver- aan de het 25-jarig bestaan Propagandadienst van van C. M. van Moorse] bescherming van wijs, Kunsten en Opening van de polikliniek en pleging der Ned. Herv. Gem. Erasmusweg 430. Herdenking van de Pers- en P.T.T. Benoemd tot hoofdcommissaris van po litie majoor J. H. A. K. Gualthérie van Weezel. 40-jarig jubileum van J. de la Sablonière van Eelde bij de Rijksbelastingen. 80e verjaardag van de beeldhouwer A. G. van Lom. Afscheid van H. D. Vhgt en installatie van J. R. Schmal als directeur van de Vakschool voor Schoenmakers. Viering van het 50-jarig bestaan van de N.V. Exploitatie-Mij. Scheveningse Bosjes. Viering van het 25-jarig bestaan van de Algemene Vereniging voor Natuurbe scherming voor Den Haag en omstreken. De nieuwe Noorse gezant Lars Jacob Xvinden Jorstad biedt zijn geloofsbrieven aan aan H.M. de Koningin. Opening van het Russische cabaret ,,Ne- wa” aan de Lange Houtstraat 7. 85e verjaardag van ds. G. Hulsman, van 1920 tot 1931 voorganger van de Ned. Protestantbond. 60e verjaardag Pzn., architect.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 333