9 17 KRONIEK OVER 1952 310 6 Maart 7 8 8 12 13 14 de 15 15 15 15 15 17 het 40-jarig bestaan van Overleden J. C. Littooy, adj. directeur van de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Opening van het Consultatiebureau voor Alcoholisme, Wagenstraat 38 a. De eerste gezant van Birma in ons land. U. Zaw Win is in Den Haag aangekomen. 80e verjaardag van G. G. van der Lubben, oud-bankdirecteur. 70e verjaardag van P. Vleeschouwer, oprichter van „Klein maar Dapper”. Aankomst van de eerste gezant van Uru guay te Den Haag Virgielo Sampagnaro. 25-jarig jubileum van ds. G. Forget als predikant bij de Waalse Gemeente te 's-Gravenhage. Installatie van de nieuwe hoofdcommis saris van politie H. A. K. Gualtherie van Weezel. Viering van Haagse Luchtvaartclub. Viering van het 40-jarig bestaan van de Gymnastiekvereniging „Willen is Kunnen”. 25-jarig bestaan van de Gymnastiek- en Sportvereniging Hellas. 25-jarig bestaan van het geheelonthou- derskoffiehuis „De Aschplaag” aan het Koningin Emmaplein. Overleden mr. H. J. Knottenbelt, oud-lid van de Eerste Kamer. Begin van het vol-automatische telefoon verkeer Den HaagAmsterdam. 25-jarig bestaan van de Personeelsraad van de H.T.M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 334