KRONIEK OVER 1952 311 18 Maart 18 19 In- 20 van A. G. G. 21 mr. 22 22 23 25 25 het 25 25 25 26 van de bejaarden en gepen- De nieuwe Birmese gezant M. Zaid Win biedt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Ko ningin aan. 80e verjaardag van C. J. van Kempen, oud-gouverneur van Sumatra’s Oostkust en oud-lid van de Tweede Kamer. Opening van een Tehuis voor werkende vrouwen van Het Leger des Heils, Spui 275 a. Overleden Leo Eland, schilder dische landschappen. 50-jarig jubileum van Royaards als advocaat. Opgericht een afd. Den Haag Katholieke bond van sionneerden. 50-jarig bestaan van Van Seventer's Kleermakerij. 75e verjaardag van D. F. Bandel, kapel meester van de Kon. Mil. Kapel. Oprichting van een Christelijke Sport federatie. 25-jarig bestaan van de scholierenvereni ging Zandvliet van het Christelijk Lyceum aan de Bezuidenhoutseweg. Viering van het 10-jarig bestaan van Museum-Kamerorkest. Afscheid van de heer en mevrouw R. A. de Liefdede Lint, als directie van het Hervormd Rusthuis aan de Parkweg 9. Overleden mr. H. Ligtenberg, advocaat. 50-jarig bestaan van ’s Rijks Geschied kundige Publicatiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 335