26 27 27 29 30 31 31 31 1-10 April 1 April 28 28 31 31 312 KRONIEK OVER 1952 26 Maart de tennisclub „Park 25-jarig bestaan van Marlot”. Mr. L. Vliegenhart benoemd tot raads heer in het Gerechtshof. 25-jarig bestaanvan de HaagseArbeiders- zwemvereniging ,,De Watervrienden”. Huldiging van Haver Droeze, kunst schilder, bij zijn 75e verjaardag. Opening van het Nederl. Costuiummuseum. 80e verjaardag van mej. A. M. van Anrooy, oud-directrice van de Haagse Huishoudschool. Viering van het 50-jarig bestaan van het horlogerie- en optiekbedrijf van de fa. W. Doorn. Overleden jhr. mr. H. O. Feith, oud- vicepresident van de Rechtbank. Oprichting van het Hofstad-operakoor. Oprichting van de Veren. „Vrienden van de Vrije Academie”. Mislukte aanslag met een bompakket op de leider van de Duitse delegatie voor de onderhandelingen tussen Israël en Duits land te Wassenaar. 75-jarig bestaan van het heren-mode- en parapluiemagazijn J. W. M. Faure, Prin senstraat 106110. Overleden M. den Heijer, die de eerste apotheker te Scheveningen was. Bijeenkomst van de Intern. Studiecommis sie I en III van het Comité Consultatif International des Radiocommunications. Opening van een consultatiebureau van het Wit-Gele Kruis in de Jan Luykenlaan 116.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 336