KRONIEK OVER 1952 313 1 April 1 1 3 de Ronde Tafelconferentie 3 4 5 8 9 11 13 17 19 1 2 van J. Kunst, J. Schilthuis, lid van van Heck’s lunchroom 50-jarig jubileum en afscheid zegelkassier bij de P.T.T. 50-jarig jubileum en van der Ende aan Afscheid na 33 dienstjaren Robitsch, bibliothecaris van Kamer. Einde der gasloze uren. Overleden H. W. Leeksma, bad-arts te Scheveningen. Opening van met de West. Overleden H. Carpentier Alting, direc teur van de Koninklijke Schouwburg. Opening van het nieuwe gedeelte van het gebouw van Het Vaderland aan de Park straat. Viering van het 25-jarig bestaan van de Haagse Commissie van toezicht op het Ziekenfondswezen. Schorsing van de conferentie tussen Is raël en Duitsland te Wassenaar. Opening van het nieuwe gebouw van de Algemene Spaarbank voor de verbruiks coöperaties aan de Anna Paulownastraat. 80e verjaardag van de schilderes T. G. M. van Hettinga Tromp, thans te Zalt- Bommel. 25-jarig bestaan aan het Spui. 70e verjaardag van de Tweede Kamer. Opening van de Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijsweken. afscheid van R. D. de Haagsche Courant. van S. J. de Tweede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 337