9 Mei 10 10 10 11 13 14 14 16 17 17 19 316 KRONIEK OVER 1952 het sigarenmagazijn 20 20 van dr. L. A. Rademaker, 80e verjaardag journalist. Opening van het Bohème-centrum „De Zingende Zolder" aan de Mallemolen. Prof. Ernst Reuter, burgemeester van West-Berlijn, bezoekt Den Haag. Viering van het 40-jarig bestaan van het Café Emma aan het Regentesseplein 22. William H. Draper jr„ speciale vertegen woordiger van de V.S. in Europa, bezoekt Den Haag. Bijeenkomst van de Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux. Opening van het Jubileum-congres ter ere van het 40-jarig bestaan van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten. 60-jarig bestaan van de afd. Scheveningen van de Nationale Christen Geheelonthou ders Vereniging. Jhr. mr. Rh. Feith herdenkt zijn 50-jarige promotie. Ondertekening te Rotterdam van een overeenkomst tussen Den Haag, Rotter dam en de B.P.M. over de levering van kraakgas. 50-jarig bestaan van firma Aug. Danckaarts. 60-jarig bestaan van de N.V. „De Stad Parijs" herenconfectie-magazijn, Wagen straat 45. Installatie Bestuur Sociaal Voorzienings- fonds Haags Gemeentepersoneel, ten Stadhuize door wethouder van den Oever. Afscheidsbezoek van generaal Eisenho-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 340