KRONIEK OVER 1952 317 20 Mei 20 21 23 23 25/25 Mei. 25 Mei. 26 26/27 Mei. in Pulchri 27 Mei. 27 28 28 voor de Wer, die in een buitengewone ministerraad is ontvangen. Mej. A. Hendriks is 50 jaren in dienst bij de familie ir. J. F. de Vogel. Jkvr. M. D. Quarles van Ufford neemt na 44 jaar arbeid afscheid van de door haar opgerichte Jongensclub „Ernst-Nut- Ontspanning”. Moordaanslag op Indonesische militaire attaché in Den Haag. Bijeenkomst van de Internationale Raad voor Christen Leiderschap in de Ridder zaal. Overleden J. L. C. v. d. Heijden, burge meester van Rijswijk. Algemene vergadering van het Thymge- nootschap in het Kurhaus. Dr. A. Anema, apotheker, 60 jaren ge leden gepromoveerd. Viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling ’s-Gravenhage van de Vereni ging tot bevordering van de belangen van slechthorenden. 23e Bibliotheekcongres bijeen Studio. Opening van de tentoonstelling De ge schiedenis van de Staten-Generaal in het Gemeente-museum. Mej. A. Bouma is zestig jaren in dienst bij de familie Kraus te Voorburg. Onthulling van een gedenksteen A. W. Sijthoff in het gebouw van Haagsche Courant. Aankomst van dr. Mohamed Mossadeq,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 341