318 KRONIEK OVER 1952 28 Mei 28 28 Feike Asma als 29 29 30 de Ned. 1 Juni. 1 1 1 1 2 premier van Perzië, om te getuigen voor het Internationale Gerechtshof. Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Ger. Zondagscholen te Scheveningen. Viering van het 25 jarig bestaan van de Korfbalveren. K.V.S. 25-jarig jubileum van organist. Comité „Den Haag ontvangt” geïnstal leerd. 40-jarig bestaan van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van kleuters en zuigelingen. Opening van het Deylerhuis van Herv. Wijkgemeente Den Deyl. 31 Mei-2 Juni Sportfeest van het Kon. Ned. Gymn. Verbond op Houtrust. Viering van het 40-jarig bestaan van het parochiële mannen- en jongenskoor „Magnificat”. 25-jarig bestaan van café-lunchroom „De Vliet”, Loosduinseweg 661. Jhr. G. A. A. van Nispen, agent van de Nederlandsche Bank wordt directeur van de Bijbank te Rotterdam. Indiensttreding van mr. J. van Schaijk als agent van de Nederlandsche Bank. Aftreden van mr. dr. B. I. Zijlstra als vice-president van het Gerechtshof. Hij wordt opgevolgd door jhr. mr. dr. Th. W. C. Calkoen. 70e verjaardag van W. Nieuwhoff Sr., voorzitter van de Arbeiders-Veren. voor Lijkverbranding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 342