KRONIEK OVER 1952 319 4 Juni 4 5 5 7 10 11 13 13 13 13 A. 14 14 14 Syrische en Opening van het Holland-Festival in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin. Opening van een conferentie van hoofden van scheepmetingsdiensten van verschil lende landen. Opening van de Holland-Festivalclub in het Palace-hotel. 75e verjaardag van ir. W. Albarda, oud-minister en oud-wethouder, lid van de Raad van State. Viering van het 60-jarig bestaan van de afd. ’s-Gravenhage van de Ned, Handels- reizigersvereniging. Bezoek van de Australische premier Robert Menzies aan Den Haag. Installatie door de wethouder van Econo mische Zaken van de Huurauto-commissie. Koningin Elisabeth van België vertoeft korte tijd in Den Haag. Ontvangst ten Stadhuize van 15 ambte naren werkzaam bij ministeries van Sociale Zaken van verschillende landen. Overleden te Soestdijk ds. C. J. van Bins- bergen, van 1895 tot 1932 Gereformeerd predikant te Loosduinen. Overleden W. van Eek, directeur van het Aannemersbedrijf Gebr. W. en van Eek. Ontvangst ten Stadhuize van Jordaansche journalisten. Dr. G. J. Lammers benoemd tot directeur van de Regeringsvoorlichtingsdienst. 65-jarig huwelijksfeest van het echtpaar H. BrandTaal, Katwijkstraat 39.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 343