KRONIEK OVER 1952 320 17 Juni 18 18 19 19 19 van 20 21 21 24 26 27/28 Juni de 28 Juni de 28 28 van het 13 rijden weer door de na de asphaltering. Benelux-studiedagen over de kinderbe scherming in Den Haag gehouden. Viering van het 25-jarig bestaan van Culturele Sportbond. Viering van het 25-jarig bestaan van Tennisclub Park Marlot. Overleden J. H. F. graaf Dumonceau, oud-grootmeester en opperceremoniemees- ter van de Koningin. Viering van het 25-jarig bestaan Kinderfonds P.T.T. Oprichting van een Haagse afdeling van de R.K. Bond voor gepensionneerden, bejaarden en invaliden. Aankoop van het pand Lange Voorhout 16 door H.M. de Koningin. Oprichting van de toneelvereniging „Helpt Elkander”. Benoemd tot notaris K. H. Bosman (vac. Ebell) en A. I. J. van Buggenum (vac. Pauwels) Overleden J. H. H. Boes, directeur de N.V. Boes’ Meubelfabrieken. Demonstratief congres van de Ned. Bond van huis- en grondeigenaren. Congres van de Nederl. Jongeren Fede ralisten ten Stadhuize ontvangen. 70e verjaardag van K. W. J. Michielsen, oud directeur van de Javasche Bank. 60-jarig jubileum van mej. A. van Spaan- donk in dienst van de familie Vollenhoven van Daalen. Tramlijnen 6 en Grote Marktstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 344