29 Juni 1 Juli 1 321 KRONIEK OVER 1952 29 29 29 30 1 de 1 1 1 2 3 3 Viering van het 100-jarig bestaan van de Veren. „Liduina” van de H. Elisabeth. 80-jarig bestaan van de Chr. Oratorium- vereniging „Oefening en Stichting”. Afscheid van ds. L. Selles te Rijswijk wegens vertrek naar Canada. Overleden te Voorburg mr, H. Ferguson, kantonrechter te ’s-Gravenhage. De It.-kolonel der Grenadiers G. J. van Buuren neemt het garnizoenscommando over van kolonel K. F. Beenhakker. De wijk Moerwijk van de Geref. Kerk van ’s-Gravenhage West is een zelfstandige Geref. Kerk Moerwijk geworden. De bankiersfirma’s Heldring en Pierson en Schill en Capadose gaan een belangen gemeenschap aan. Opening van een bijbelkiosk aan Strandweg bij de Jongeneelstraat. Invoering van talenvlaggetjes op de tuniek van de geüniformeerde politie tot en met de rang van brigadier. Ontslag van ir. J. W. Albarda als lid van de Raad van State. Aftreden van jhr. mr. dr. O. Reuchlin als agent van de Nederlandsche Bank en in ■diensttreding als zodanig van mr. M. E. L. baron van Tuyll van Serooskerken. Maduro-stad door Prinses Beatrix ge opend. Dezer dagen is opgericht de Ned. Bond van Cafetaria- en Koffiehuishouders. 70e verjaardag van J. Drop, voorman van het Chr. Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 345