7 Juli 14 Juli. 14 323 KRONIEK OVER 1952 7 9 9 11 11 „De 12 12 13 14 15 15 van het echtpaar van van het echtpaar A. 60 jarig huwelijk WitteGeluk. Begraven mevr. J. BrouwerVerboon te Wassenaar in de ouderdom van 103 jaren. Brand in de kelders van het Ministerie van Financiën. 55 jarig huwelijk DoezemVat. Afscheid van R. W. F. Post als leraar in de Franse taal aan het Maerlant-lyceum. Overleden door een ongeval Lous van Rijswijk, motorrenner. Opening van het jeugdgebouw Arendshorst” aan de Peilstraat. Afscheid van ir. W. H. Veldhuis als con rector van het Nederlandsch Lyceum. Overleden de letterkundige Albertine Draayerde Haas. 1317 Juli. 28e congres van de European Orthodontie Society in het Kurhaus. De Commissie voor het Plan Schuman be zoekt Den Haag om te zien of hier de zetel van de Europese gemeenschap van kolen en staal gevestigd kan worden. Opening van het 5e congres van de Fédé- ration Internationale des maïtres-tailleurs. De Irakse oud-Minister van Oorlog en Buitenlandse Zaken Shakir al Wadi be zoekt Den Haag. Opening van het nieuwe gebouw van de Sociaal-Economische Raad aan het Bezui- denhout. Opening van de buitengewone zitting van de Staten-Generaal door de Minister van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 347