15 Juli KRONIEK OVER 1952 324 15 16 17 18 19 20 25 27 28 29 29 19 20 Binnenlandse Zaken namens H.M. de Ko ningin. Bezoek van mr. T. H. E. Heyes, secretaris van het Australische Ministerie van Emi gratie aan Den Haag. Vóór 25 jaren werd de electrische lijn 11 in exploitatie genomen. 60-jarig bestaan van de groente- en fruit- zaak van P. A. van der Eyk, Z.O. Buiten singel hoek Maasstraat. 25-jarig bestaan van de St. Theresia-kleu- terschool aan de Stortenbekerstraat. Herdenking van het 70-jarig bestaan der Jan van Nassauschool. Speelweide aan het Jaagpad te Loosduinen geopend. Ds. G. Verdoes Kleijn 50 jaar predikant. 40-jarig jubileum van J. van Crevel, direc teur van het kantoor Scheveningen van de Amsterdamsche Bank. 65-jarig huwelijk van het echtpaar van der Zwande Roode. 85e verjaardag van S. J. Kinsbergen, di recteur van het Passage-theater. Echtpaar J. MeermanMachielse 65 jaar getrouwd. Uitbreiding Nebo Ziekenhuis gereedge komen. Chr. Oratoriumvereniging .Oefening en Stichting” bestaat 80 jaar. Overleden ds. H. Bakels, Doopsgezind predikant te Loosduinen, oud 82 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 348