30 Juli 1 1 KRONIEK OVER 1952 325 1 2 7 7 7 A. P. Does- 8 12 4 6 Wed RoosOldhoff (opoe Roos), bezit ster van draaiorgels, op 88 jarige leeftijd overleden. 31 100.000ste bezoeker in Madurodam. 1 Augustus Vijftigjarig bestaan van de Drukkerij Levisson. W. D. Boll, directeur van de Gem. Hypo theekbank verlaat de dienst met pensioen. C. de Rot 40 jaar journalist (red. Ind. zaken van Het Vaderland). Installatie van de heer en mevr. Koop- mansvan Laar als Directie van het Herv. Rusthuis, Parkweg 9. 70e verjaardag van mr. dr. J. J. Boasson, oud gemeentesecretaris van 's-Graven- hage. 23 Aug. Internationale Luchtvaartshow. 3 Augustus Echtpaar WeberSchouwenaar 65 jaar getrouwd. Opening van de Bloemenweek. Mr. J. Uilders geïnstalleerd als Raadsheer in het Gerechtshof. 80e verjaardag van L. ArntzeniusDoor man, kunstschilderes. 80e verjaardag van jhr. mr. A. C. D. de Graeff, oud Gouverneur-Generaal van Ned. Indië. 75e verjaardag van J. G. van de Wetering de Rooy, kunstschilder. 50-jarig dienstjubileum van burg, zetter le kl. ter Staatsdrukkerij. Overleden mevrouw W. L. Boldingh Goemans.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 349