H. Jozef. KRONIEK OVER 1952 326 15 15 15 15 het Rijkswegen-labo- 16 17 17 17 20 20 20 21 21 25 26 Pastoor C. van de aan notaris A. C. van Generaal Majoor K. prof. mr. C. W. 13 Augustus Eervol ontslag verleend van Mourik Broekman. Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Exploitatie Mij. Scheveningen. De nieuwe Ethiopische gezant Abo Abbete Retta biedt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin aan. 50-jarig priesterjubileum van rector W. Witteman. 50-jarig priesterjubileum van G. A. van Baaren van de parochie 25-jarig bestaan van ratorium. Ie uitvoering van het Residentie Kamer orkest in het Kurhaus. Echtpaar S. de NietFieret 65 jaar ge trouwd. Overleden K. L. van der Meer, oprichter van de voetbalvereniging V.U.C. 50-jarig bestaan van de firma C. P. Bakker en Zn, steenhouwerij, Waldorpstraat 34a. 25-jarig bestaan van het Badhuis te Rijswijk. Overleden mr. C. W. Schlingemann, oud- vice-president van het Gerechtshof. L. J. van Vliet 60 jaar in dienst van „Eigen Hulp”. 80e verjaardag E. Oudendijk. Intern. Congres voor Zee-aquatiek te Den Haag bijeen. 70e verjaardag van de Vries.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 350