KRONIEK OVER 1952 328 3 Sept. 313 Sept. 4 4 4 ir. L. T. 4 5 de Haagse Kermis op het 6 De 6 7 8 8 10 Te Wassenaar is een Politieschool ge opend. Conferentie van de International Elec trotechnical Commission te Scheveningen. Inwijding van een kerkorgel in de Mara- nathakerk in de Sweelinckstraat. Opening van het 6e Intern. Congres voor Heilgymnastiek en Massage. Installatie van dr. G. B. W. Huizinga als rector van het Christelijk Lyceum Bezui- denhout. Afscheid van ir. L. T. van der Wal als directeur-hoofdingenieur van de Provin ciale Waterstaat in Zuid-Holland. Jaarvergadering in de Rolzaal van de Al- gem. Bond van Provinciaal Personeel in Nederland. Opening van Malieveld. Viering van het 25-jarig bestaan van Oude Jagerband. 60-jarig huwelijk van het echtpaar H. W. van Vianende Jong. Jaarvergadering van de Réunion des La- boratoires d’essais et de recherches sur les materiaux et les constructions. Soeur M. Adrienne van de zusters Fran ciscanessen van Roozendaal viert haar 60- jarig klooster-jubileum. 813 Sept. Tweede congres van de Association Inter nationale de Science Politique in het Pa leis aan het Noordeinde bijeen. Een Japanse luchtvaartcommissie bezoekt Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 352