10 Sept. 10 11 12 13 14 15 15 14 16 17 19 f KRONIEK OVER 1952 329 de Alrbeiders-voet- 17 ll van Lunteren, Aankomst van de nieuwe Canadese am bassadeur Th. A Stone. 100e verjaardag van mevrouw W. F. SchaayMeppelder. M. M. Fraenkel, hoofdboekhouder, neemt na 46 jaar afscheid van Gemeentewerken. 40-jarig bestaan van de Haagse Academie voor lichamelijke opvoeding. Centrale reunie van de Ned. Chr. Reis- vereniging. 1323 Sept. Tiendaagse bijeenkomst van de Internatio nale Commissie voor Electrotechniek. De Bisschop van Haarlem legt de eerste steen voor de Kerk van O. L. Vrouwe van het Allerheiligste Sacrament in Moerwijk. Buslijn G doorgetrokken tot de Dotter- bloemlaan. 50-jarig jubileum van A. de Hoog bij de drukkerij van Leeuwen te Scheveningen. 50-jarig jubileum van Joh. Jacobs bij de N. V. Brandstoffenhandel v.h. Lens, Aan- dewiel en Dijk. 1517 Sept. Bezoek van burgemeester B. Buil en loco-burgemeester R. Stranger van Oslo. 80e verjaardag van Eugène Rensburg, graficus. 25-jarig bestaan van balvereniging A.V.V. 70e verjaardag van Joop beeldhouwer. Onderscheidingen uitgereikt ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan van de Octrooiraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 353