20 Sept. 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 van de KRONIEK OVER 1952 330 de Kath. Arbeiders- van de Fede- Officiële opening van het nieuw, Huy- genslyceum te Voorburg. 40-jarig bestaan van de R.K. Onderoffi cierenvereniging St. Martinus. Viering van het 40-jarig bestaan afd. Wassenaar van beweging. 50-jarig ambtsjubileum van Ds. J. Hoo- genraad, em. predikant te Scheveningen. Bezoek van H.M. de Koningin aan de ter reinen van het Rode Kruis aan de Laan van Poot. Opening van het Congres ratie Goud en Zilver. Vergadering in het Palace-Hotel van jon gere leden van de Intern. Federatie van Textieldrukkers (F.I.I.T.). Uitreiking in de Ridderzaal van oorkon den aan nabestaanden van gesneuvelden. Viering van het 25-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de afgifte van rij vaardigheidsbewijzen. 70e verjaardag van T. van Houwelingen, oud-directeur-generaal der P.T.T. Overdracht van 470 woningen en 60 win kels aan de Raaphorstlaan aan de Prot.- Chr. Woningbouwvereniging „De Goede Woning”. Algemene vergadering van het Internatio nale Instituut voor de Middenstand. Interkerkelijke samenkomst in de Grote Kerk ter gelegenheid van de Nationale Reclasseringsdag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 354