24 Sept. 24 24 24 25 25 Den 25 25 24 24 26 26 KRONIEK OVER 1952 331 van het veertigjarig de Ned. Ver. „De Reddings- Ontvangst door de gemeente van het drie daagse nationale congres van Horecaf. Herdenking in het Kurhaus van het 50- jarig bestaan van de Kon. Nederl. Mid denstandsbond in tegenwoordigheid van Prins Bernhard. Viering van het 40-jarig bestaan Christel. H.B.S. aan 25-jarig bestaan van van de de Populierstraat. het Haags Modehuis. 25-jarig priesterjubileum van Rector J. N. Verkley van Huize St. Angela. Afscheid te Wassenaar van Tj. Nauta als directeur van het Telefoondistrict ’s-Gra- venhage. Overdracht van twee gebrandschilderde ramen in de Commissarissenkamer van de H. T. M., geschenk van de gepension- neerden. Première in het Museum voor het Onder wijs van de Haagse Verkeersinstructie- film „Hoe het wel en niet moet”. Bezoek van Generaal Ridgway aan Haag. Viering in Seinpost bestaan van medaille”. 2527 Sept. Een viertal Luxemburgse journalisten be zoekt als gasten van het Gemeentebestuur Den Haag. Opheffing van de Luchtmachtstafschool. Viering in het Grand Hotel van het 25- jarig bestaan van de Ned. Veren. Sociale zorg voor minder validen Actio Vincit Omnia”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 355