KRONIEK OVER 1952 332 27 Sept. 27 27 27 27 29 mevr. D. Lammerts- 29 29 30 1 October. het Kinderhuis ,,Het 1 1 1 en de het 40-jarig van werk- van de Chr. Gymnastiek- de Fa van Moorsei, in de Boekhorst- Wethouder Feber opent de 1000e woning van de woningbouwvereniging ,,'s Gra- venhage Opening, in de Kon. Schouwburg door de burgemeester van de Haagse Kunstmaand 1952. 40-jarig bestaan van de Haagse Lucht- vaartclub. 25-jarig bestaan vereniging Dio. 25-jarig bestaan van de Verhuis- Transportonderneming Expresse'' aan Driehoekjes. 25-jarig bestaan van het Inst. v. Weten schappelijke Voetverzorging H.A.K.V.O. aan het Westeinde. 100e verjaardag van Koopman. Overleden F. van Alphen, oud-bankier, president-commissaris van de N.V. Hout- rust, enz. 40-jarig bestaan van de smederij Firma A. Tomson, Zeesluisweg 2230. 65-jarig bestaan van W oninginrichtingen straat. 50-jarig bestaan van Blauwe Kruis”, Trompstraat 87. 50-jarig bestaan van het Bankierskantoor Menno. Viering in het Kurhaus van bestaan van de Ned. Veren, gevers in het bakkersbedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 356