14 15 17 17 18 18 18 18 20 20 21 20 21 KRONIEK OVER 1952 334 van de aid. Den Haag- het Leger des Heils. het gouden jubileum van de van het Algemeen Ne- 14 October Opening van het Institute of Social Stu dies in het paleis aan het Noordeinde. Bezoek van zes Britse parlementsleden als gasten van de beide kamers der Staten- Generaal. 1425 Oct. De Commissie voor de petroleum-industrie van de Internationale Arbeidsorganisatie in het Kurhaus bijeen. Viering van het 80-jarig bestaan van de Haagse Chr. Oranjevereniging „Bijbel en Oranje”. Gala-avond „Nederland eert Louis Cou perus” in de Koninklijke Schouwburg. 25-jarig bestaan van het postagentschap aan de Meezenlaan 25. Logopaedisch Congres uitgaande van de Veren, voor Logopaedie en Phoniatrie in Pulchri Studio. 60-jarig bestaan Centrum van Viering van boekverspreiding derlands Verbond. Overleden dr. T. Lewenstein, oud-opper- rabbijn van Den Haag. Opening van het tijdelijk bijkantoor van de P.T.T. aan de Rhijnvis Feithlaan 29. 40-jarig predikantsjubileum van ds. H. Hasper, oud-predikant van de Geref. Kerken in Hersteld Verband. Overleden W. Roosenburg, huisarts. Bijeenkomst van de Revalidatie-commis- sie van het Verdrag van Brussel. Kanselier Figl van Oostenrijk komt voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 358